Resultaat gericht

Oog voor de toekomst

Zorgenvrij op het internet


Voorbehoud

Informatie
De op deze website weergegeven informatie is met zorg samengesteld, maar digio applications kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door digio applications op ieder moment worden gewijzigd, zonder voorafgaande aankondiging .

Aansprakelijkheid
digio applications aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de inhoud deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
De op deze website getoonde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van digio applications dan wel bij digio applications rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door digio applications verstrekte informatie op deze website of in mailings is – privé-gebruik uitgezonderd – niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van digio applications.

Privacy reglement
Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal digio applications zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door digio applications uitsluitend benut om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. digio applications zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

digio applications zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij digio applications zijn geregistreerd. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van digio applications, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Cookies
digio applications maakt gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.
Wilt u meer informatie? Stuur ons een  of vul het formulier in op de contactpagina

Service 
> deze pagina als pdf bewaren
> log uit
> sitemap
> disclaimer
> algemene voorwaarden
Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze produkten en ontwikkelingen. Vul uw emailadres hieronder in. U ontvangt een emailbevestiging na aanmelding.
Neem contact op
Faramir 34 
5663 SH Geldrop
tel. +31 6 22545845
email:  
Digio applications BV   © 1997 - 2020