Resultaat gericht

Oog voor de toekomst

Zorgenvrij op het internet


Betalingscondities

Betalingscondities

 • alle prijzen zijn exclusief btw
 • startkosten en licentie zijn eenmalig; abonnementskosten zijn per maand
 • bij een abonnement zijn alle kosten inbegrepen
 • minimum contractduur is 1 jaar; daarna steeds automatische verlenging met 1 kwartaal 
 • opzeggen: per kwartaal opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van het het lopende kwartaal 
 • fakturering en betaling abonnementen/hostingkosten: vooraf per kwartaal
 • fakturering en betaling diensten en licenties: na levering (tenzij anders overeengekomen); betaling binnen 14 dagen na faktuurdatum
 • prijzen kunnen jaarlijks per 1 januari aan het algemene prijspeil worden aangepast. Wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor het einde van het jaar aangekondigd.

Procedure bij niet tijdige ontvangst betalingen
 • 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn wordt een herinnering verzonden
 • 14 dagen na verzending van een betalingsherinnering kan, indien nog geen betaling is ontvangen, de dienstverlening worden opgeschort tot betaling is ontvangen; opschorting van de dienstverlening schort de betalingsverplichting niet op
 • buitenlandse domeinnamen die namens een opdrachtgever door ons zijn geregistreerd worden in het algemeen voor 1 jaar vastgelegd en vervolgens per jaar verlengd. Indien betaling voor het verlengen uiterlijk 1 week voor het verstrijken van de einddatum van registratie niet is ontvangen, zal de betreffende domeinnaam niet door ons worden verlengd. De betreffende domeinnaam zal hierdoor vervallen en mogelijk niet meer beschikbaar zijn voor herregistratie.
 • Zogenaamde verhuistokens (nodig voor het verhuizen van een domeinnaam naar een andere provider) worden op eerste aanvraag door ons verstrekt mits er geen betalingsachterstand is.Laatste wijzigingsdatum: 04-09-2014
Wilt u meer informatie? Stuur ons een  of vul het formulier in op de contactpagina

Service 
> deze pagina als pdf bewaren
> log uit
> sitemap
> disclaimer
> algemene voorwaarden
Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze produkten en ontwikkelingen. Vul uw emailadres hieronder in. U ontvangt een emailbevestiging na aanmelding.
Neem contact op
Faramir 34 
5663 SH Geldrop
tel. +31 6 22545845
email:  
Digio applications BV   © 1997 - 2020