Resultaat gericht

Oog voor de toekomst

Zorgenvrij op het internet


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook onze verantwoordelijkheid!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat je als ondernemer streeft naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming.

Digio applications hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij spannen ons in om onze klanten inventieve, hoogwaardige en milieutechnisch verantwoorde producten en services te bieden.

Hoe kun je met informatietechnologie nu maatschappelijk verantwoord bezig zijn? Vooral door keuzes te maken in doelgroep en oplossingen. Daarnaast door organisaties te steunen (sponsoring) die zich specifiek richten op maatschappelijk verantwoorde doelen.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van de wijze waarop digio applications zich bezig houdt met maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Doelgroepen
Veel van onze (betalende) klanten houden zich bezig met maatschappelijk verantwoorde doelen, zoals milieutechniek, (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.

Oplossingen

Virtualisatie en Desktop optimalisatie
Digio streeft naar reductie van het aantal (hardware) servers. Minder servers betekent minder stroom verbruik en een lagere warmte productie.

Minder reizen
Wij richten ons op software producten die via het internet op iedere werkplek gebruikt kunnen worden (minder reizen: goed voor het milieu).
Digio heeft sinds 2013 geen centraal kantoor meer. Hierdoor behoeven medewerkers niet meer dagelijks naar kantoor te reizen, maar werken vanaf een eigen zelfgekozen werkplek.

Goede doelen

Stichting Kuychi (regenboog) biedt kansarme kinderen in Peru een toekomst. De stichting exploiteert een centrum in Urubamba Peru, waar de kinderen uit de arme omliggende leefgemeenschappen kunnen leven en leren.
"Ieder kind heeft het recht om kind te zijn"
 

Sport ondersteuning
Sporten is goed voor de gezondheid en voor de ontwikkeling van de jeugd.
Wilt u meer informatie? Stuur ons een  of vul het formulier in op de contactpagina
Service 
> deze pagina als pdf bewaren
> log uit
> sitemap
> disclaimer
> algemene voorwaarden
Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van onze produkten en ontwikkelingen. Vul uw emailadres hieronder in. U ontvangt een emailbevestiging na aanmelding.
Neem contact op
Faramir 34 
5663 SH Geldrop
tel. +31 6 22545845
email:  
Digio applications BV   © 1997 - 2020